Forløb #60

Tegn et landbrug

Med værktøjet Open Street Map kan du være med til at tegne verdens bedste kort. Det lærer du i dette forløb. 

Tid: 60 min.

Lærervejledning

Tema: Landbrug
Fag: Matematik, Samfundsfag
Tool: OpenStreetMap

Velkommen

Hvad er OpenStreetMap?

OpenStreetMap er et verdenskort lavet af frivillige over hele verden, og kortet er udgivet under en åben licens. Det er ligesom Wikipedia – alle må være med. Man må kun indtegne det i OpenStreetMap, som også findes i virkeligheden. 

Til at tegne efter har vi i Danmark nogle friske luftfotos, der bliver fornyet hvert år. Ved at lære at tegne i OpenStreetMap lærer du også noget om alle de data og metadata, som et kort også består af, men samtidig lærer du også at få et overblik over hvad der er marker, grøfter, læhegn, bygninger med mere i netop dit område. 

Lad os se en film

Forberedelse

Inden du går i gang

Sørg for at snakke sammen på holdet om at OpenStreetMap er et rigtigt verdenskort og ikke en legeplads. 

Gør eleverne klart at dette kort også har mange andre fordele, fx at vi senere kan bruge det til at trække data og kort ud, som vi kan bruge til andre opgaver.

Du er klar når..

I har haft snakken.

Sådan gør du 

Trin for trin

Besøg projektet OpenStreetMap på Tools for Alle

Her finder I en række videovejledninger

Se den første sammen, og sørg for at alle får oprettet en bruger. 

Se herefter den næste vejledning og begynd at tegne. (pas på at I ikke tegner det samme sted, da det kan give nogle udfordringer)

Opgaver & Udfordringer

Se det lokale billede

Læhegn, grøfter, markveje og tilkørsler er elementer, der har betydning for et godt kort for jeres lokalområde. Lad os starte med at få tegnet det ind. 

Se det store billede

Der er 1,5 milliard mennesker i verden, der ikke kan finde sig selv på et kort. Prøv sammen på klassen at vælge en verdensdel eller et område, som I vil forbedre. 

Ressourcer

Nu kan du

Du kan

  • tilføje punkter, linjer og arealer til OpenStreetMap
  • give dine objekter beskrivelser som fx indkørsel, hæk/læhegn, landbrugsjord
  • forstå at et kort er sammensat af mange forskellige dataobjekter og beskrivende lag

Psst

Hvis du synes det er spændende at arbejde med det her, så se også lige hvad man kan her..

Ordbog & forklaringer

hvad betyder...

OSM

OSM er forkortelsen for OpenStreetMap. 

Lærervejledning

Kære lærer

Tegn et landbrug er navnet på et oplæg, der viser at det både er nemt og spændende at lære at tegne i OpenStreetMap. Det du bidrager med har reel værdi og betydning for vores samfund. 

At tegne er også det første trin til at forstå hvad andre har tegnet – og dermed et greb til at forstå hvilke data et kort består af. 

Der er videogennemgange af alle de steder hvor det bliver lidt teknisk. Vi foreslår at I ser vejledningerne sammen.

Er du tilfreds?

Du er vores vigtigste gæst på Medier for Alle - for det er dig, der som lærer, forsøger at gøre viden om åbne medier brugbart for eleverne. Tak.

Men er du tilfreds med Medier for Alle? Ellers kontakt Peter Leth, for så kan vi måske gøre siden bedre med dine tanker og erfaringer.

KOLOFON

#60 Tegn et landbrug

Forløb på Medier for Alles har til formål at støtte undervisning i at anvende åbne medier og åbne data.

Sidens mediekilder

Sidens topbillede: collage af billeder fra Unsplash cc-by-sa Peter Leth

Opdateret

maj 2023

Forfatter

Peter Leth