Landskabsforandringer

Oplægget her går ud på at bruge de mange forskellige årgange af baggrundskort, der er tilgængelig i SDFI-kortviseren til at sætte fokus på at landskaber ændrer sig.

Som eksempel kigger vi på Råbjerg Mile, danmarks største vandreklit, der både i størrelse, i materiale og i tempo er relativ nem at registrere bevægelse på.

 

Eksempel

Herunder er værktøjet Agamotto i H5P valgt. 
Det giver en god mulighed for at samle en række billeder. 

Hvorfor

Formålet er at blive opmærksom på at vi kan arbejde med samfundsændringer, både kultur- og naturgeografiske ændringer, på måder, som kan komprimere tid på en enkel måde. 

Ved at lære endnu en enkel og brugervenlig funktion i SDFI-kortviseren, sikrer vi med endnu en øvelse, at værktøjet kommer til at siddepå rygraden. 

Lær mere