Miljø GIS

Skal du bruge et kort med natur- og miljoplysninger?
Så kom med til MiljøGIS. 

Miljøministeriet har en række styrelser og enheder under sig, fx naturstyrelsen og miljøstyrelsen med flere. Deres geolokerede data ligger i kortværktøjet SDFI Kortviser.  

Så her er alle offentlige opmålinger og data samlet og klar til dig her.

KATEGORI: Data
TEma: Klima  Landbrug

Fordele

Troværdige, offentlige og præcise data samlet i ét værktøj.

Muligheder for at gøre undersøgende aktiviteter omkring natur- og miljøforhold mere saglige og faglige.

Fagligt velegnet til

Herligt til natur og teknologi, samfundsfag, historie og geografi.

Stærkt til matematik.

Sådan siger du tak

Det er et krav at du krediterer to kilder, når du henter kort med Miljøstyrelsens data.

Du skal skrive”data fra MST.dk og kort fra SDFI” derudover vil det være godt at beskrive hvad du viser, fx “støjkort” eller “fredsskov”

Obs !

Der er rigtig mange forskellige “kort” med natur- og miljødata. De bruger samme grundkort og har de samme værktøjer i sig. Du kan se en oversigt over mange af MiljøGIS-kortene her.

Fakta

Licens

Brugervenlighed

P

Vær med

Nej, kun myndigheder bidrager med data. 

Fosfor tab diffust samlet 

Markering af fredsskov
data fra SDFI

Sådan gør du

Generel introduktion

Velkommen til MiljøGIS

MiljøGIS benytter sig at det samme kort, som du møder på SDFI kortviser (som du kan læse mere om her). Eneste forskel er bare at vi med Miljøstyrelsens version får adgang til en række tema-lag, som vi kan arbejde med ovenpå kortet.

Oversigt

Oversigten viser dig vej

Miljøstyrelsen har lavet mange forskellige temakort med deres natur- og miljødata, som du kan vælge mellem. I denne film gennemgår vi oversigten over temakort, sådan at du bedre selv kan vælge de korttyper, der passer dig. Oversigten over temakort finder du her.

Vandløb & lavninger

Klimatilpasningsplaner

Vi kigger på vandløb og vandstand i temakortet “klimatilpasninger“.
Bemærk at dette kort er på vej til at blive erstattet af temakortet “kamp

Støj

Temakort: Støjkortlægning

I denne film gennemgår vi temakortet “støjkortlægning

Fosforudvaskning

Temakort: Fosfor kortlægning

Her kigger vi på temakortet “fosfor kortlægning“.

Drikkevandsinteresser

Temakort: Drikkevand

Her kigger vi på lag omkring drikkevandsbeskyttelse som du fx kan tænde for i temakortet “Ansøgning om skovtilskud for private

Sætning & Erosion

Sætning & Erosion

Vi kigger på temakortet “klimatilpasninger“.
Bemærk at dette kort er på vej til at blive erstattet af temakortet “kamp

Ekstremregn

Temakort: SDFIkortet

Ekstremregn og nedbørsmodeller kan du arbejde med i SDFIkort.dk.

Derudover kan du undersøge nedbør i kortet “Kamp.klimatilpasning.dk

Tools til Medier 

Tools for alle

Er du interesseret i at arbejde med geolokerede data, luftfoto, kort med mere? Så kast et kig på Tools for Alle, fx på QGis, uMap, OpenStreetMap, Mapillary, MapSwipe og meget andet.

På Tools for Alle har vi flere åbne og frie værktøjer, hvor du kan arbejde videre. Vi har også samlet en række guides til dig der.

Vi anbefaler

… at du kun bruger indhold, som du bruge. Se hvordan her.

Fortsæt din ekspedition efter medier

Alle har ret til at vide, at der er nogle valgmuligheder åbne for os – uanset om vi leder efter apps, software, viden eller medier.

Hvad du vælger, er op til dig. Men du skal vide, hvad du vælger mellem.

Miljø GIS
Data  

Senest redigeret i april 2023
Forfatter: Peter Leth

Kilder:
Topbillede: Afvandringsarealer fra MiljøGIS og SDFI