Sådan krediterer du

Når du bruger Creative Commons- licenserede materialer, er kreditering en del af processen. 

Denne side er lavet for at lære dig, hvordan du krediterer i forbindelse med gengivelsen af ​​et Creative Commons-licenseret arbejde, på bedst mulig måde.

Denne side arbejder grundigt med kreditering. Vi anbefaler at du også ser det mere enkle informationsmateriale om kreditering på siden Brug.

Har du brug for hjælp, så kan vi måske hjælpe?
Kontakt os gerne for en snak.

Husk at Medier for Alle er udgivet og udviklet uden støtte, hvilket er uholdbart for dette arbejde fremadrettet. Vi anbefaler derfor, at du og din arbejdsplads overvejer at støtte OpenDenmark. Uden jeres bidrag kan dette arbejde ikke fortsætte. Som medlem af OpenDenmark tilbyder vi gerne sparring og vejledning, der målrettet hjælper dig videre fx med kreditering og anvendelse af åbne ressourcer i dit virke.  

Eksempel korrekt på kreditering

Happy cc:by-nc Andreas Peterson

(Titel + link til værket + licensens navn + ophavsmanden)

Eksempel dårlig på kreditering

Cry fra Flickr.com

Jeg undskylder sjuskeriet og laver en

Komplet kildeangivelse:

Crying baby cc:by Brandon Baunach

(Titel + link, licens + link, ophavsmand + link)

Når du henter indhold under en Creative Commons, har du også betinget dig, at du laver en korrekt kreditering. Det er simpelthen et vilkår, som er afgørende for at du må bruge indholdet.

En komplet kildeangivelse indeholder 6 ting:

 • Værkets navn (og et link til værket)
 • Ophavsmandens navn eller brugernavn (og et link til vedkommendes profil)
 • Creative Commons licensen (og et link til licens-siden)

En korrekt kildeangivelse kan dog “nøjes” med 4 ting:

 • Værkets navn (og et link til værket)
 • Ophavsmandens navn eller brugernavn
 • Creative Commons licensen

En holdbar kildeangivelse kan klare sig med de tre oplysninger:

 • Et link til værket
 • Ophavsmandens navn eller brugernavn
 • Creative Commons licensen

En mindre holdbar kildeangivelse kan klare sig med de tre oplysninger uden link:

 • Værkets navn
 • Ophavsmandens navn eller brugernavn
 • Creative Commons licensen

En dårlig kildeangivelse kan være:

 • Google eller navnet på siden hvor værket er hentet fra
 • At undlade at beskrive hvilken Creative Commons licens, der følger med værket

En rigtig dårlig kildeangivelse er:

 • ingen kildeangivelse overhovedet

Både en dårlig og rigtig dårlig kildeangivelse vil juridisk svare til en krænkelse af ophavsretten, og der vil derfor kunne rejses et erstatningsansvar overfor brugeren, der har brugt værket, til trods for at det gerne måtte bruges.

Holdbar eller ej?

Hvem bestemmer om en kreditering er holdbar? I sidste ende er svaret en dommer. Men de anbefalinger vi giver her på siden tager afsæt i den samme tekst, som er juridisk godkendt i det meste af verden. Så vi mener derfor at kunne hjælpe dig godt på vej med vores erfaringer.

Creative Commons har beskrevet en juridisk tekst til hver enkelt licens, som du kan hente flere uddybende informationer i. 

Der er ingen tvivl om at den vigtigste og mest holdbare kreditering, er den, hvor de juridiske rettighedshavere føler sig anerkendt OG hvor selve anvendelsen af deres værk, sker i både overensstemmelse med de vilkår, du har fået betinget og på en måde som ikke nedsætter, krænker deres navn og værk eller fremstiller deres bidrag som en godkendelse eller opfordring fra deres side, til at du har lavet din fremstilling.

Sådan krediterer du Creative Commons-materialer

I dette afsnit kan du læse mere om at kreditere.
Hvilke oplysninger der skal medbringes
Hvordan krediteres bearbejdning
Hvordan krediterer du dig selv
og Hvordan du placerer en kreditering bedst.

Altid navngivning

Alle Creative Commons licenser kræver, at brugere af arbejdet krediterer ophavsmanden. Dette er i øvrigt også et krav i henhold til dansk lov om ophavsret (§3 “Ophavsmanden har krav på at blive navngivet…”. Link) Det betyder, at du altid skal anerkende ophavsmanden af ​​det CC-arbejde, du bruger, samt give relevant information om ophavsret.

Hvad skal du medtage, når du krediterer et arbejde?

Det er egentlig ‘Common sense’ eller sund fornuft, der gælder på tværs af alle CC-licenser, når det gælder kreditering.

Når du krediterer et arbejde under en CC-licens, skal du:

 • Navngiv ophavsmanden;
 • Giv titlen på værket
 • Angiv den webadresse, hvor værket ligger
 • Angiv den licens, værket er tilgængelig under
 • Derudover anbefales det at man også giver et link til licensen (så andre kan finde ud af licensbetingelserne); og
 • Hvis der er yderligere bemærkninger knyttet til ophavsretten, så hold også disse knyttet til arbejdet.

Det kan lyde som en masse oplysninger, men der er fleksibilitet i den måde, du skal præsentere det på. Med en smule smart formatering, links og sammenkobling af forkortelser, er det nemt at medtage alt, især i et digital miljø.

Mangelfuld information – hvad nu?

I tilfælde hvor du ikke har tilstrækkelige informationer om ophavsmand, licens og kilde anbefaler vi, at du helt undlader at bruge materialet. En mangelfuld kreditering krænker ophavsretten – også for et CC-materiale.

Selvfølgelig behøver du ikke at inkludere nogen information, du ikke kan finde, fx har ikke alle værker en titel. Men du bør gøre en god indsats for at finde de relevante oplysninger for det materiale, du planlægger at bruge. Tænk på, hvad du ville have, hvis det var dit materiale, som andre brugte.

Identificér ophavsmanden

Nogle gange kan det være svært at identificere den person, der skabte det materiale, som du vil bruge.

Brug sund fornuft, når du bestemmer, hvem du skal kreditere. Hvis du er på en blog eller en nyhedsside med en række forfattere, skal du tildele den person, der er knyttet til det indhold, du genbruger. Prøv at finde en by-line (f.eks. Af John Jensen) eller navnet på den person, den blev indsendt af.

Hvis der er mere end en forfatter af indholdet, skal du kreditere dem alle. Det er en god praksis i tilfælde som dette, også at kreditere publikationen. 

Andre gange kan det være svært at finde navnet på skaberen. Dette gælder ofte for websteder som Flickr eller Youtube, hvor forfatteren ofte kun kan identificeres af deres brugernavn. Det er altid en god ide at se, om du kan finde deres juridiske navn, f.eks. I ‘om’ eller ‘biografi’ sektionen på et websted, på en profilside eller i ophavsretsmeddelelsen (f.eks. © John Jensen 2014). Mens du søger at finde skabers juridiske navn, bør du også kontrollere, om skaberen har bedt om at blive krediteret på en bestemt måde. Hvis du ikke kan finde det juridiske navn, skal du bruge pseudonymet eller brugernavnet. 

Kreditering af flere parter

Ophavsmanden kan også kræve, at andre parter indgår i krediteringen, fx medforfattere, sponsorer eller udgivere. Hvis du ser at andre parter nævnt, skal du også medtage dem i din kreditering. Hvis du ikke er i stand til at give detaljer om alle parter, skal du sørge for at give detaljer om hvor du fandt arbejdet (f.eks. webstedet, bladet, tidsskriftet). (Fx Røverhistore cc:by Ole og Lise)

Nævn altid CC licencen

Selv om det undertiden kan være svært at give al information, skal du altid medtage detaljerne i CC-licensen, som værket er tilgængeligt under. Dette er et krav i selve licensaftalen mellem dig og ophavsmanden, og det sikrer at andre kan vide, at du har tilladelse til at bruge arbejdet, at de også kan bruge det og under hvilke forhold.

CC-licenser kan identificeres på flere måder. Du kan skrive licensnavnet i sin helhed, bruge en forkortet form for licensen eller bruge enten de normale eller kompakte licens knapper og ikoner.

Denne tabel viser det fulde licensnavn på engelsk, en forkortet form og et licensbillede for hver af de seks standard CC-licenser.

Licensnavn Forkortelse Ikon
Attribution CC:BY
Attribution Share-Alike CC:BY-SA
Attribution Non-Commerciel CC:BY-NC
Attribution No-Derivatives CC:BY-ND
Attribution Non-commercial Share-Alike CC:BY-NC-SA
Attribution Non-commercia No-Derivatives CC:BY-NC-ND
 CC Zero  CC0  

Link til siden med materialet

Det er vigtigt, at du, hvor det er muligt, giver et link til det websted, hvor du fik det oprindelige cc-materiale fra. Dette giver andre mulighed for nemt at få adgang til det oprindelige arbejde selv. Afhængigt af hvilket medie du arbejder i, kan dette gøres ved enten at bruge et hyperlink eller notere webadressen som tekst. Hvis det oprindelige arbejde ikke har en tilknyttet webadresse, behøver du ikke at linke tilbage til det oprindelige arbejde.

Ændring af det originale værk

Hvis du ændrer det oprindelige arbejde på en måde, som f.eks. beskæring af arbejdet, ændring af farver, oversættelse eller udskiftning af ord, vil du oprette et afledt arbejde af originalen.

Du skal altid kreditere det oprindelige arbejde i ethvert afledt arbejde og beskrive, at der er foretaget ændringer.

Ofte er den enkleste måde at gøre dette på at bruge sætningen “Dette værk er afledt af …” og så kreditere det originale arbejde, sådan som du normalt ville gøre. Hvis dit arbejde indeholder en række afledte værker, kan du måske sige, “Dette værk indeholder materiale fra følgende kilder …” og herefter notere hvert originalt arbejde i en liste. Det er en god idé at angive den rækkefølge, du noterer dem i f.eks. “Dette værk indeholder materiale fra følgende kilder (angivet i rækkefølge) …”

Husk at du ikke kan ændre på værker under cc:by-nd eller cc:by-nc-nd, da disse licenser ikke tillader bearbejdning.

Du skal også krediteres

Det samlede, bearbejdede eller tilpassede værk, er et resultat af dit arbejde. Derfor træder ophavsretten også i kraft for dig. 

Du skal derfor også krediteres og du skal også selv overveje hvilke licensbetingelser*, som du ønsker at dit arbejde skal deles under. (* det er klart at du skal vælge vilkår, der er forenelige med de betingelser dit arbejde hviler på. Fx hvis du har benyttet cc-by-sa indhold, så vil du også være pålagt samme betingelse til dit værk. ) 

Forenelige vilkår kaldes på engelsk for compliance. 

Kreditering i forskellige medier

Hvor det er muligt, skal de samme oplysninger inkluderes, uanset hvordan du genbruger arbejdet. Men nogle gange er det upraktisk eller umuligt. CC-licenserne giver dig mulighed for at ændre den nøjagtige placering, sprog eller detaljeringsgrad fra mellem til medium, så længe din kreditering stadig er ‘rimelig til mediet’.

Når du fx bruger CC-materiale i en bog, er det nemt at give en lang, skriftlig kreditering med alle oplysningerne ved siden af ​​arbejdet, herunder navn og webadresse for licensen, der er stavet ud fuldt ud (dette er altid en god idé, når du bruger CC-materiale offline eller i et dokument, som du tror, ​​at folk sandsynligvis vil udskrive). Men når du fx bruger en CC-sang i en podcast, er det vanskeligere at levere dette niveau af information.

Nedenfor er der forslag til, hvordan du kan tildele et CC-arbejde i forskellige medier. Husk dog altid at kontrollere, om skaberen har angivet en bestemt kreditering.

Hvor skal du placere krediteringen

For tekstressourcer (fx bøger, regneark, præsentationer etc.) kan du nemt sørge for at krediteringsoplysningerne står i samme materiale som cc-materialet er anvendt i, fx som en kildeangivelse under et indsat billede, eller som en note i sidefoden, eller som kreditering sidst i dit materiale.

For videoværker kan du med fordel placere krediteringsoplysningerne som tekster eller rulletekster i filmens slutning, ellers skal du inkludere krediteringen nær arbejdet, som det vises på skærmen under videoen. Du skal i den situation sikre dig, at der er adgang til disse oplysninger også selv om værket fx senere indlejres til et undervisningsforløb etc.

For lydoptagelser (fx podcasts) kan du ligesom med videoværker indtale en kreditering af værk, kunstner og licens i selve lydoptagelsen, men du kan også vælge at kreditere cc-materialet i beskrivelsen, der laves sammen med dit værk. (krediteringen skal også her rumme den fulde kreditering altså værkets navn, ophavsmandens navn eller brugernavn, den anvendte CC-licens og et link til kilden hvor det originale materiale er hentet fra.) Husk også her at sikre dig at krediteringen er tilgængelig hvis du indlejrer dit værk andre steder.

Vi håber du har fået en grundig indføring i kreditering og anvendelse af Creative Commons på denne side.

Husk at dette materiale hviler på at foreningen OpenDenmark. Ingen andre foreninger giver på samme måde råd og vejledning omkring kreativitet, videndeling og samskabelse i forhold til sikker greb om ophavsret og åbne licenser.