Til Læreren

På denne side kan du læse hvordan hele dette site kan bruges, af dig og af dine elever.

Medier for alle – er for alle.

Medier for alle henvender sig både til lærere og elever.

Spørgsmål som “Hvor finder jeg medier, som jeg må bruge?” er det centrale punkt for siden her. Derfor lærer du at kende forskel på beskyttet og åbent indhold, og du lærer hvordan man finder åbent indhold og hvordan man bruger dette indhold korrekt i forhold til at kildeangive.

Åbent indhold betyder indhold, hvor du i et eller andet omfang har lov til at bruge indhold, fx til din undervisning og for eleverne, til deres besvarelser.

Formålet er at sikre, at vi kan begå os på nettet uden, at vi eller vores elever krænker ophavsretten, og hvordan vi med kendskab til en række ressourcer på nettet, kan udvide vores muligheder og rammer for at lave en spændende faglig undervisning og besvarelse.

Medier for alle består af to versioner, en udførlig til læreren og en mere enkel til eleverne. Du finder den udførlige startende her fra denne side, og med menupunkter i den øverste orange menu, mens eleverne finder den enkle direkte fra forsiden og via den store enkel menu; Start, Find, Brug.

 

Sådan kommer du i gang

Først dig – så eleverne.

Jeg vil gerne starte med at lære dig noget om Creative Commons licenserne, og om at finde og bruge indhold på en korrekt måde, hvilket mest handler om, at vi skal lære os nogle gode rutiner, når det gælder at kreditere vores kilder.

Når du har det på plads, kan du hjælpe dine elever. Skal vi gå i gang med det samme?

Tre trin – og du er udlært

Der er tre trin i dette materiale, både for dig og for eleverne. Nemlig 1) at lære om hvordan noget indhold kan være åbent, i den forstand at det kan hentes og bruges helt lovligt, 2) at lære nogle gode strategier for hvor man finder åbne materialer og 3) hvordan man overholder de betingelser, som følger med indholdet. For eleven er det siderne Start, Find og Brug, for dig er det siderne Hvad er Creative Commons, Find materialer og Sådan krediterer du.

To niveauer af elever

Til eleverne har vi lavet to spor, et begynder-spor, som er for de mindste elever, og et øvet-spor, som er for elever fra mellemtrinnet og op.

Egentlig har alle elever brug for at hente og bruge medier i deres besvarelser, men behovet er ikke det samme, og evnerne til at kunne kreditere er forskellige.

Formålet med sporet til begynderne, er at hjælpe dem til at være omgivet af materialer, som de må bruge og afskærmet fra materialer, som de ikke må bruge. På den måde kommer de sikkert i gang, får nogle sunde rutiner og slipper for at komme galt af sted.

Formålet med sporet til de øvede elever, er udover at være omgivet af lovlige materialer, også at lære dem at kunne kende materialer, som de må bruge, fra materialer som de ikke må bruge, og så vise dem hvor disse åbne materialer er nemmest at finde. I den forbindelse har de brug for at kende værktøjet Creative Commons.

Du styrer med videooplæg og opgaver

I de to vejledninger finder du råd om hvilke sider du skal vise eleverne, hvad I skal se, hvordan eleverne kan teste sig selv og hvilke opgaver I med fordel kan arbejde med herefter, for at øve det eleverne har set og hørt.

Så du kan altså styre hvordan dine elever skal lære at udnytte de over 1,5 milliarder åbne materialer – direkte ind i jeres undervisning. Enkelt, lærerigt og lovligt.

Tidsforbrug

Du skal regne med, at du kan lære Creative Commons at kende på godt en halv time. Det vil være nok til, at du vil kunne finde, hente og kreditere alverdens medier, samtidig med at du ved, hvad du gør. I det studiemateriale vi har lavet til dig, vil du finde tekster og eksempler sammen med små “Test dig selv”-opgaver, så du kan tjekke, at du har forstået indholdet korrekt.

Siden Hvad er Creative Commons tager ca. 10 minutter at læse + 5 minutter til “Test dig selv” øvelserne.

Siden Find materialer rummer en lang række eksempler på materialesamlinger, så når du først har set en eller to, kender du formen og kan tænke dig til resten. Herefter er det op til dig at gå lidt på opdagelse på en eller flere sider, og selv afprøve hvordan et indhold hentes for at fornemme hvilke muligheder samlingerne rummer for din undervisning.

Siden Sådan krediterer du tager 5-10 minutter af læse. Også her er der nogle “Test dig selv” øvelser, hvor du møder en lang række eksempler på kildeangivelser, som sikrer, at du har de fornødne færdigheder på plads.

Dermed er du klædt på.

Næste trin er at få dine elever godt i gang med at lære det samme, som du nu ved; nemlig hvordan Creative Commons fungerer, hvor vi finder åbne materialer og hvordan vi bruger dem rigtigt. Til den opgave har vi lavet to lærervejledninger; Begynder – til de mindste elever og Øvet – til elever fra mellemtrinnet og op.

Rigtig god fornøjelse.

Om

Medierforalle.dk er udgivet af LærIT, udarbejdet af Peter Leth. Alt indhold på siden må med mindre andet er angivet bruges frit, fordi det er delt under en Creative Commons licens, der hedder cc:by. (Se mere om siden på Om).

Det er muligvis uklart for dig lige nu, hvad “cc:by” betyder, men det ved du om 5 minutter.

Skal vi gå i gang? Så går vi til næste side; Hvad er Creative Commons