Forløb #64

Dyk ned i vandmålinger

Miljøministeriet har en række målinger og data, som vi kan benytte fra deres MIljøGIS-kort, når det handler om vand. Overfaldevand, grundvand, afløb- og tilløb, ekstremregn og værdikort, udvaskning og meget mere.

Velkommen

I dette forløb vil vi vise dig nogle af de mange oplysninger, kort og data vi kan finde om vand. Grundvand, vandløb, nedbør med mere. 

Se film

Vi skal arbejde med

  • en række forskellige kort og data på MiljøGIS
  • nedbørskort og hvastigningsmodeller på SDFI Kortet
  • og et præsentationsprogram efter eget valg. (eller din lærers)

Ressourcer

Forberedelse

Inden du går i gang

Du skal sikre dig at dine elever har et sted, hvor de kan samle deres besvarelser.

Sådan gør du 

Trin for trin

Alle opgaver er ens i den måde, du skal løse opgaven på. For i alle opgaver skal du gå ombord i nogle kort og hente nogle oplysninger fra kortet. 

Oplysningerne skal du dels aflæse (fx om der er 5 meter ned til grundvandet hvor du bor) og du skal hente et billede med de oplysninger du finder (fx et billede af grundvandsdybder).

Opgaverne er dermed ens, og gør bare at du bliver god til at undersøge, aflæse og udskrive ethvert kortlag, som du vil arbejde med.  

Opgaver & Udfordringer

(1) Grundvand

Find jeres lokale område på kortet.

Tænd for laget Grundvand > “terrænnær grundvandsstand 1991-” (Terrænnær er ordet for hvor tæt på jordens overflade at vi finder grundvandsspejlet.)

Aflæs og tag et skærmbillede

Nu kan du

Du kan

  • opsøge steder på et Danmarkskort
  • tænde og slukke for relevante lag
  • finde oplysninger om emnet vand
  • finde data om vand

Psst

Hvis du synes det er spændende at arbejde med vand, så nyd også lige de mere end 10000 smukke billeder af vand her..

Lærervejledning

Kære lærer

Alt hvad du finder på denne side er lavet for at det gerne skal være spændende, konkret, relevant, realistisk og aktivt medinddragende for jer at arbejde med data og kort omkring vand, klima og nedbør.

Alle forløb er bundet op på at du kan gå i gang med din klasse og dit fag ud fra det du finder her. Hvert forløb er lavet sådan at du kan se hvilke fag og temaer, som forløbet passer til, og du kan se hvor lang tid vi foreslår at forløbet kan vare.

Der er videogennemgange af alle de steder hvor det bliver lidt teknisk. Vi foreslår at I ser vejledningerne sammen.

Er du tilfreds?

Du er vores vigtigste gæst på Medier for Alle - for det er dig, der som lærer, forsøger at gøre viden om åbne medier brugbart for eleverne. Tak.

Men er du tilfreds med Medier for Alle? Ellers kontakt Peter Leth, for så kan vi måske gøre siden bedre med dine tanker og erfaringer.

KOLOFON

#64 Dyk ned i vandmålinger

Forløb på Medier for Alles har til formål at støtte undervisning i at anvende åbne medier og åbne data.

Sidens mediekilder

Sidens topbillede: Water bubbles in blue water af JK fra Unsplash

Opdateret

september 2023

Forfatter

Peter Leth