Forløb #65

Klimaklart landbrug

Ud fra Miljøstyrelsens side Klimatilpasning.dk kan du tage afsæt i værktøjet Klimaklart Landbrug, fx studere forslag til flade og kuperede arealer og ud fra dem lave din egen lokale klimahandleplan.

Det kigger vi på her.

Velkommen

På hjemmesiden Klimatilpasning.dk kan vi under punktet Klimaklart Landbrug se nogle anbefalinger og opmærksomhedspunkter. 

Men hvad med at vi tager et kort over en gård og prøver at overføre disse anbefalinger til arealer vi kender?

Det er opgaven her, at du 1) undersøger Klimaklart Landbrug og 2) bruger et luftfoto til at gøre ideer til dine egne handlinger. 

Vi skal arbejde med

 • Klimatilpasning.dk 
 • SDFI kort.dk
 • MiljøGIS
 • Et præsentationsprogram efter eget valg. (eller din lærers)

Forberedelse

Inden du går i gang

Du skal sikre dig at du har et sted, hvor du kan samle dine besvarelser, fx PowerPoint.

Sådan gør du 

Trin for trin

 1. Besøg Klimatilpasning.dk og vælg Klimaklart Landbrug (film 1 herunder)
 2. Besøg SDFIkort.dk og hent et kort over et område du kender (film 2 herunder)
 3. Åben et præsentationsværktøj, fx PowerPoint
 4. Sæt kortet ind fra SDFIkort.dk
 5. Tegn og fortæl hvordan du fx vil håndtere nedbør og tørke i dit område.

 

Film 1: Klimatilpasning.dk

Film 2: Sådan henter du et kort

Opgaver & Udfordringer

Ekstra kilde

Kan du finde et kort med grundvandsdybder på MiljøGis, så kan det måske være med til at styrke dine forklaringer omkring mulighederne for at benytte kunstvanding.

Nu kan du

Du kan

 • forklare råd og ideer til klimatilpasning på det område du selv kender
 • finde relevante kort eller luftfoto på SDFIkort.dk
 • lave en præsentation med en udfordring og nogle løsningsforslag

Psst

Hvis du synes det er spændende at arbejde med det her, så se også lige hvad man kan her..

Lærervejledning

Kære lærer

Alt hvad du finder på Medier for Alle er lavet for at det gerne skal være spændende, konkret, relevant, realistisk og aktivt medinddragende for jer at arbejde med dine opgaver og ideer i undervisningen.

Alle forløb er bundet op på at du kan gå i gang med din klasse og dit fag ud fra det du finder her. Hvert forløb er lavet, sådan at du kan se hvilke fag og temaer, som forløbet passer til, og du kan se hvor lang tid vi foreslår at forløbet kan vare.

Der er videogennemgange af alle de steder hvor det bliver lidt teknisk. Vi foreslår, at I ser vejledningerne sammen.

Er du tilfreds?

Du er vores vigtigste gæst på Medier for Alle - for det er dig, der som lærer, forsøger at gøre viden om åbne medier brugbart for eleverne. Tak.

Men er du tilfreds med Medier for Alle? Ellers kontakt Peter Leth, for så kan vi måske gøre siden bedre med dine tanker og erfaringer.

KOLOFON

#65 Klimaklart landbrug

Forløb på Medier for Alles har til formål at støtte undervisning i at anvende åbne medier og åbne data.

Sidens mediekilder

Sidens topbillede: Æbleplakat cc-by-sa Peter Leth, oprindeligt foto er fra Unsplash

Opdateret

september 2023

Forfatter

Peter Leth