Forløb #72

Prøv kræfter med PhET

På Phet har vi adgang til mere end 150 simuleringsværktøjer i en række forskellige naturvidenskabelige fag. Her kigger vi på et af værktøjerne der fokuserer på kræfter og fysikkens love.

Tid: 60 min.

Lærervejledning

Velkommen

Vi bruger energi, når vi bruger vores kræfter til at flytte noget. Når vi bruger vores kræfter får vi også nogle gange ting til at bevæge sig. 

På siden PhET finder du over 150 værktøjer, som du kan eksperimentere med, og i dette forløb kigger vi på det, der handler om kræfter, bevægelse, hastighed og friktion.

Se film

Vi skal arbejde med

  • fysikkens love omkring resulterende kræfter, bevægelse, friktion og acceleration
  • masse og kræfters betydning for bevægelse 

Ressourcer

Værktøjet Kræfter på PhET

Besøg portrættet af PhET på Tools for Alle

Forberedelse

Inden du går i gang

Hvis du skal samle dine resultater, så start med at lave et dokument eller en præsentation, som du kan have dine tal, tanker og skærmbilleder i.

Sådan gør du 

Trin for trin

Der er fire værktøjer på dette link

Besøg det første – lav nogle forsøg og lav i dine noter en tekst, der forklarer hvad forsøget 1) går ud på og 2) kan fortælle os om fysikkens love.

Besøg herefter de næste tre værktøjer, og slut til sidst af med at lave en opsamling, hvor du med dine ord prøver at forklare hvad du vil sige til en fremmed, der spørger hvad disse fire værktøjer kan. 

Tegn eller beskriv et forsøg som du selv kan lave, der kan vise nogle af de samme kræfter.

Opgaver & Udfordringer

(1) Eksperimenter online

Besøg de fire værktøjer og lav nogle forsøg og noter, der forklarer hvad forsøget 1) går ud på og 2) kan fortælle os om fysikkens love.

Forklar med dine egne ord hvad disse fire værktøjer kan.

(2) I virkeligheden

Tegn eller beskriv et forsøg som du selv kan lave, der kan vise nogle af de samme kræfter.

Udfør forsøget, og beskriv om forsøget gik som forventet eller om der er nogle flere ting, der har spillet ind i dit forsøg end du havde online. 

Nu kan du

Du kan

  • eksperimentere med digitale værktøjer på PhET
  • prøve hvordan kræfter påvirker hinanden og kan sætte ting i bevægelse 
  • beskrive et fysisk fænomen som kræfter
  • lave en beskrivelse til et forsøg, som du selv kan udføre

Eksempel

Bevægelse og friktion cc-by PhET, link

Psst

Hvis du synes det er spændende at arbejde med det her, så se også lige hvad man kan her..

Ordbog & forklaringer

hvad betyder...

Masse

Masse er det ord man anvender om vægt, når man taler “fysik”. 

 

Friktion

Friktion er navnet på nogle træfter, som modarbejder dig. Man kan oversætte friktion til modstand fx rullemodstand, når vi taler om en bil, eller gnidningsmodstand, når vi trækker noget hen over en overflade.  

N (Newton)

Newton er en SI-enhed for kraft. 

Læs mere her

m/s (meter pr sekund)

Meter i sekundet eller meter pr sekund er en angivelse af hastighed. 

Du kender mest hastighed som noget man beskriver som kilometer i timen, men når vi snakker om hastighed korrekt i fysik så bruger vi jo de SI-enheder vi har til rådighed. 

Læs mere om hastighed her

SI-systemet

SI-systemet er det sprog som vi bruger, når vi taleer om ting i naturfagene. Vi siger ikke at den er lang og den er længere. Vi måler og bruger de samme måleenheder, som alle andre. 

Det kan vi, fordi vi er blevet enige om nogle fælles enheder og størrelser. 

Læs mere om SI-systemet 

Lærervejledning

Kære lærer

PhET har vi en hjemmeside med over 150 simuleringer i en række forskellige naturvidenskabelige fag. Der er derfor god mulighed for, at man kan bruge Phet i mange forløb og på tværs af fagene. Samtidig er værktøjer “ens” i deres struktur og menuer. Det gør også at man hurtigere bliver fortrolige med brugerfladen.

Indholdet er nemt tilgængeligt og enkelt at finde rundt i, og man kan hente sine opstillinger og forsøg som billeder (kreditering påkrævet. Du skal skrive cc-by Phet Colorado University, når du henter billeder eller selv laver skærmoptagelser). Det gør at vi kan tillade os at hente billeder fra siden, og anvende dem til vores egne forløb eller besvarelser.

Hvis du som lærer selv bygger forløb vil du også kunne eksperimentere med om indlejring af værktøjerne i fx Meebook eller Moodle eller noget tredje vil være en fordel for dig og dine elever.

Om forløb på Medier for Alle

Alt hvad du finder på denne side er lavet for at det gerne skal være spændende, konkret, relevant, realistisk og aktivt medinddragende for jer at arbejde med åbne medier og åbne værktøjer i undervisningen.

Alle forløb er bundet op på at du kan gå i gang med din klasse og dit fag ud fra det du finder her. Hvert forløb er lavet sådan at du kan se hvilke fag og temaer, som forløbet passer til, og du kan se hvor lang tid vi foreslår at forløbet kan vare.

Der er videogennemgange af alle de steder hvor det bliver lidt teknisk. Vi foreslår at I ser vejledningerne sammen.

Er du tilfreds?

Du er vores vigtigste gæst på Medier for Alle - for det er dig, der som lærer, forsøger at gøre viden om åbne medier brugbart for eleverne. Tak.

Men er du tilfreds med Medier for Alle? Ellers kontakt Peter Leth, for så kan vi måske gøre siden bedre med dine tanker og erfaringer.

KOLOFON

#72 Prøv kræfter med Phet

Forløb på Medier for Alles har til formål at støtte undervisning i at anvende åbne medier og åbne data.

Sidens mediekilder

Sidens topbillede: ikke angivet

Opdateret

maj 2023

Forfatter

Peter Leth