Hvad er Creative Commons?

Creative Commons

Creative Commons (CC) er navnet på både en international non-profit organisation, og en række licenser, som enhver kan bruge, når man vil gøre et værk tilgængeligt i et eller andet bestemt omfang for offentligheden. Disse licenser gør det muligt for ophavsmanden at give andre en tilladelse til at bruge et værk under bestemte betingelser.

Hver gang et værk er lavet, det kan være en lærer, der har lavet et opgaveark, en fotograf, der har taget et billede, en elev, der har lavet en film, eller noget andet, er dette værk automatisk beskyttet af ophavsret.

Ophavsretten beskytter ophavsmanden og har til formål at forhindre at andre bruger værket, fx kopierer det eller gengiver det.

Creative Commons licenserne giver ophavsmanden til værket mulighed for at vælge hvordan andre må bruge værket. Når en ophavsmand benytter en Creative Commons licens, kan alle andre nemt se hvordan de må og ikke må bruge værket. Det betyder at de derudover kun har brug for at bede om ophavsmandens tilladelse til at bruge værket, hvis deres brug rækker ud over det som licensen tillader.
Creative Commons dækker området mellem fuld ophavsret – “all rights reserved” – og public domain, en total fraskrivelse af rettigheder til værket. Licenserne lader ophavsmanden beholde retten til sit værk, mens man samtidig kan invitere alle andre til fx at genbruge eller kopiere værket efter simple nogle spilleregler.

Det fine ved Creative Commons licenser er, at de giver tillladelse i stedet for at vi skal til at indhente en tilladelse.

Creative Commons licensen tillader, at vi kan hente værkerne, hvillket fx er nyttigt til undervisningsbrug, for alle licenser tillader at enhver, lærer som elev, frit kan kopiere, dele og i mange tilfælde ofte også remixe og ændre et CC værk, uden at bede om tilladelse hos ophavsmanden. For den har vi allerede fået i kraft af CC-licensen.

Grundlæggende muligheder og betingelser
Creative Commons tilbyder seks grundlæggende licenser, som hver især tillader enhver at bruge et materiale på forskellig måde. Selv om der er seks forskellige licenser, så har de alle nogle fælles muligheder og betingelser.
Brugerens ret
Alle Creative Commons licenser giver dig lov til at:

Kopiere værket (fx downloade, uploade, fotokopiere og scanne værket);

Distribuere værket (fx uddele kopier af værket til kolleger, klassekammerater, forældre, fra skolens hjemmeside m.fl.);

Vise værket (fx afspille en lydoptagelse eller en film i klassen, fra en scene eller for forældre);

Sprede værket (fx gøre det tilgængeligt på skolens intranet, læringsplatform, klasse- eller plc-blog, hjemmeside og på skolens sociale medier); 

Skifte format eller overføre værket til andre medier (fx kopiere en mp3-fil  til en cd eller en mp4-fil til en dvd, med henblik på fx afspilning i klassen, til eksamen etc).

Kilde: Hentet fra ‘Baseline Rights’, http://wiki.creativecommons.org/Baseline_Rights

Derudover giver nogle CC-licenser dig også mulighed for andre anvendelser, men de ovennævnte vilkår, er de grundlæggende betingelser, som altid vil indgå, som en rettighed, for et CC-licenseret materiale.
Brugerens forpligtigelser

Når du bruger et CC materiale skal du:

altid kreditere værkets ophavsmand (for information om at kreditere et værk, se siden ‘Sådan krediterer du’);

altid have tilladelse fra ophavsmanden, til at gøre noget, der rækker ud over de betingelser og muligheder, som licensen tillader (fx kan du ikke udnytte et værk kommercielt eller ændre et værk, hvor licensen ikke tillader dette);

 sørge for at enhver copyright-bemærkning eller note forbliver intakt ved alle kopier af værket;

 vis og link til licensen de steder du anvender værket, og

når du ændrer et værk, så angive det originale værk samt at der er blevet tilført ændringer til dette (fx skrive ‘Dette er en dansk oversættelse af det originale værk: X´).

Derudover, når du bruger et CC materiale, må du ikke:

 • ændre vilkår eller licens
 • bruge værket på en måde, der kan skade omdømmet af ophavsmanden
 • insinuere at ophavsmanden tilskynder dig eller sponserer dig eller dit arbejde, eller
 • tilføje nogen teknologi (som fx digital rights management) til værket, som forhindrer andre i at kunne bruge værket under værkets licensbetingelser

Kilde:  Uddrag fra ‘Baseline Rights’, http://wiki.creativecommons.org/Baseline_Rights

Valgfrie licenselementer
Sammen med de grundlæggende betingelser, som enhver CC licens rummer, er der et sæt af valgfrie licenselementer, som ophavsmanden kan tilføre sit værk.

Elementerne giver ophavsmanden mulighed for at vælge mellem forskellige måder, som andre må bruge værket. Ophavsmanden kan sammensætte elementerne til netop den licens, man ønsker. Det er en nem proces, som gør at det tydeligt for enhver, hvad man må med værket.

Hvert licenselement har sit eget ikon og sin egen forkortelse, hvilket gør dem nemme at kende. Der er fire grundlæggende licens-elementer.

Attribution (BY)
“Lavet af”
Du skal kreditere ophavsmanden, værkets titel og den licens som værket er udgivet under. Dette er obligatorisk for alle Creative Commons licencer. For mere information om at kreditere se ‘Sådan krediterer du Creative Commons materialer’.
Non-commercial (NC)
“Ikke kommerciel”
Enhver brug af værket skal være med ikke-kommercielle formål. For eksempel er fildeling og undervisning tilladt, mens reklamering og formål med profit for øje ikke er.
Share Alike (SA)
“Del på samme vilkår”
Ethvert nyt værk der bruger dette materiale skal være tilgængelig under den samme licens som det originale værk. Så hvis du remixer et værk under en Share Alike licens, er du også forpligtet til at dit værk ligeledes benytter Share-Alike.
No Derivative Works (ND)
“Ingen afledte værker”
Værket må kun bruges som det er. Værket kan ikke indbygges eller ændres på nogen måde.

Dette betyder derfor også, at du skal indhente ekstra tilladelse fra ophavsmanden, hvis du vil remixe værket, beskære et billede, redigere i en tekst eller bruge en sang i en film.

Test dig selv

På vores side “Creative Commons Skolen” kan du øve dig i at kende, forstå og anvende Creative Commons licenser.

Seks standard Creative Commons licencer
De fire licenselementer i Creative Commons licenser kan sættes sammen til seks forskellige licenser. Det vil altså være en af disse seks licenser som ophavsmanden har valgt at dele sit værk under, når vi taler om at et værk kan være under en Creative Commons licens.
CC0

CC0 er den mest åbne licens, man kan vælge at dele sit værk under. Med denne licens fraskriver ophavsmanden alle de rettigheder til værket, som det er muligt ifølge loven om ophavsret.

Det betyder, at du kan bruge et CC0-indhold frit. CC0 licensen kan sammenlignes med de vilkår, der gælder, når ophavsretten til et værk er forældet, man kan derfor også se en vis lighed mellem mærket CC0 og mærket for offentlig eje, PD (for Public Domain)

CC0 er perfekt til at begynde jeres ekspedition efter medier I må bruge. Særligt også for de mindste elever, for hvem forkortelser og licenser er alt for abstrakt. 

Hvorfor anvende Creative Commons i skolen?

Lærere og Creative Commons
Selvom lærere og elever i et vist omfang kan støtte sig til betalte licensaftaler fra fx Copydan, der sikrer at de må gengive ophavsretsligt beskyttet materiale,når blot der ikke bearbejdes i værket, at det gengives i lav opløsning, at det kun er et begrænset udsnit af værket, kun deles eller opbevares i en kort periode og i et lukket og beskyttet miljø, og at det ikke kan beholdes, efter man forlader skolen, er der stadig mange meget stramme regler for, hvad disse licensaftaler tillader, at læreren, såvel som eleven, har lov til i forhold til fx at:

 • Kopiere et helt eller en stor del af et værk;
 • Ændre eller remixe et værk og/eller
 • Gøre det beskyttede værk tilgængeligt for forældre eller offentligheden.

At bruge CC materialer er et godt alternativ fordi:

 • Lærere og elever må kopiere et helt væk uden begrænsninger;
 • Der findes et gigantisk CC materiale som lærere og elever kan ændre og remixe;
 • Forældre og offentligheden kan frit tilgå værket og
 • CC materialer gratis og ikke omfattet af nogle licensbetalinger
Elever og Creative Commons
Elever og studerende kan også drage store fordele af CC materialer i undervisningen og i forhold til deres egne besvarelser. Eleven er i et vist omfang dækket af betalte licensaftaler som skolen kan have indgået med rettighedsorganisationer som fx Copydan, men disse aftaler er dels komplekse og kun gældende mens personen er studerende, men samtidig giver de heller ikke tilstrækkelig dækning i fx forhold til at kunne:

 • Kopiere et helt eller store dele af et værk;
 • Ændre eller remixe et værk og / eller
 • Gøre værker tilgængelige for forældre og offentligheden.

At bruge CC materialer er et godt alternativ fordi:

 • Eleven kan kopiere hele værker uden begrænsning;
 • omfanget af CC materialer som eleven kan ændre og remixe er enormt og
 • Forældre og offentligheden kan gives fri adgang til værkerne.

Inden du bruger et Creative Commons materiale

Herunder er nogle spørgsmål som du skal stille dig selv inden du bruger CC materialer. 

Overholder jeg licensbetingelserne?

Hvis du overtræder CC licensen ved at bruge værket på en måde, som den tildelte licens ikke tillader, svarer det til at du krænker ophavsretten til værket. I det tilfælde vil gældende regler om ophavsret træde i kraft og du vil kunne blive mødt med sagsanlæg for dine handlinger. 

Tror jeg, at materialet er krænkende?

Som med alle værker, du finder online, bør du altid være opmærksom på krænkelser af ​​ophavsretten. Det er en kendsgerning, at mange mennesker overtræder ophavsretten ved et uheld, fordi de ikke ved, at de ikke må dele eller gengive et materiale online. Personer, der bruger CC-licenser, har ofte en større ophavsretlig opmærksomhed og har derfor også en tendens til at gøre denne fejl mindre ofte. Det er dog stadig en god idé at bruge din sunde fornuft. Hvis et CC materiale fx indeholder kommerciel musik, tv eller film, bør du forsøge at kontakte den person, der udgav værket for at sikre, at vedkommende også har den fornødne tilladelse til at gøre arbejdet tilgængeligt på den måde, før du bruger det.

For eksempel vil koncertoptagelser liggende på Youtube under en CC-by licens næppe være korrekt, og et remix af dette værk vil derfor være krænkende.

Hvad hvis jeg gør noget forkert?

Som udgangspunkt er det dit ansvar at du har styr på hvad du gør. Også når det gælder brugen af medier under en Creative Commons licens. Derfor er det også vigtigt at du at du gør dig umage. Men… der kan selvfølgelig ske en fejl, og hvad gør man så?

Som udgangspunkt kan du starte med at rette fejlen og sige undskyld til den eller dem, der har fået en forkert behandling. Du kan også kontakte os i foreningen OpenDenmark, og få råd og vejledning til at få hjælp i din konkrete situation. 

Hvordan vil jeg gerne udgive mit eget produkt?

Det er altid vigtigt at tænke over, helst allerede inden du går i gang med at skabe noget, at overveje hvilken slutbrug du vil have til dit arbejde. Hvis du ønsker at gøre dit arbejde tilgængeligt under en CC-licens, skal du beslutte, hvilken licens du vil bruge til dit arbejde, da det har betydning for hvilket CC-materiale du kan medtage i dit arbejde.

Klar til at gå videre? 

Så start med at teste din viden i vores Creative Commons skole. Når du synes at du har en rimelig ide om hvad Creative Commons er, så kunne det sikkert være sjovt at opleve dem i virkeligheden. Prøv fx at søge en gang på OpenVerse for at se hvordan licenserne træder tydeligt frem, og derefter vil vi anbefale at du begynder at gå på opdagelse i vores mange portrætter

Flere nyttige links

Kildeangivelse: “Hvad er Creative Commons” cc-by-sa Medier for alle, 2021. 

Oprindelig version blev skrevet af Peter Leth, 2017, udgivet af LærIT under cc-by-licensen. Kilde 

Teksten er delvis en bearbejdning af et australsk informationsmateriale What is Creative Commons cc.by Smartcopying

Kolofon

Denne side er senest set igennem fejl og mangler i marts 2024.