BilLEDkUNST

Billedkunst handler i grove træk om at få nogle veje ind den vidunderlige ramme for vores sanser, oplevelser, opfattelser og holdninger, som kunst kan skabe.

At vi lærer at møde og betragte. At vi lærer at deltage og engagere os i kunsten. At vi lærer måder at deltage i kunsten selv.

At vi lærer hvordan kunst er et spejl eller en markør for en opfattelse på et givent tidspunkt og af en given person.

“Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer. Kunst er fantastisk og lige siden den første hulemand har tegnet på væggene, har kunst været noget helt unikt for os mennesker.” 

Derfor er åbne ressourcer også spændende at kigge på, fordi de giver rammer for aktiviteter!

FAG: BILLEDKUNST

Medier

Indhold som du kan arbejde med.

Tools

Værktøjer og tjenester.

Aktiviteter

Hvad kan vi lave?

Netværk

Steder at tage fat i

Medier

Indtil videre kommer samlinger med velegnede medier til faget i én stor samling. 

|

Billedkunstens åbne samlinger

Besøg SMK (pd)

Thovaldsens museum (cco)

Kom med til Paris (cc0) link til portræt link til samlinglink til licens

Vigtigt at huske

Billedkunst har generelt et globalt fælles udgangspunkt, så derfor kan vi også fange meget viden vi at gå på tværs af sprogområder. Samtidig er der jo det held at kende kunstnere 1) har efterladt deres eftermægle i god stand og 2) vi ved hvornår de er døde, og dermed kan overgå til public domain.

Samlinger

Det er klart at Medier for alle har mange portrætter, der gør noget for faget fx SMK, Thorvaldsen og Europeana. Derudover skal vi lidt dybere ned og præsentere alle de mindre eller særlige samlinger, som ikke har deres egne portrætter endnu; fx Flickr Commons, Wikimedia Commons, https://creativecommons.org/tag/art/ med flere.

tools

Her præsenterer vi dig for nogle af de værktøjer og tjenester, som har noget særligt at bidrage med til vores fag.

aktiviteter

Her præsenterer vi dig for nogle af de værktøjer og tjenester, som har noget særligt at bidrage med til vores fag.

Forløb

#59 En på plakaten

Kom godt i gang med Photopea og lav en enkel plakat med fakta.

Læs mere her

#50 Klimakunst

Brug dette forløb til at arbejde jeres ideer ned i jeres lokalområde.

Læs mere her

netværk

Her præsenterer vi dig for nogle af de værktøjer og tjenester, som har noget særligt at bidrage med til vores fag.

Spændende sider og projekter

Esbjerg Kunstmuseum: Mit Museum

I krydsfeltet mellem oplevelse af professionelle kunstnere og deres værker, har Esbjerg Kunstmuseum skabt en invitation til at vi må være med. 

Projektet gør det muligt for os at komme tæt på 6 kunstnere, der hver har skabt et unikt oplæg, materiale eller udtryk, som vi må arbejde videre med og lave vores egne værker ud af. Betingelsen for vores samspil er at vores værk skal udgives under Creative Commons licensen cc-by-nc-sa.  

Alle seks kunstneres oplæg er velbeskrevet og guidet med videovejledninger og åben adgang til materialesamlinger.

Link til Mit Museum

Lousiana: Kunstportal til Skole

Med udgangspunkt i fire spændende temaer, blandt andet temaet “Skab det nye” med fokus på genbrug og genanvendelse, har du her en fin side, som kan være afsæt for jeres arbejde i faget. 

Link til portalen

Fagets formål

Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer.

Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og digitale billeder tilegne sig færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer som grundlag for at udtrykke sig gennem billeder og andre visuelle former.

Stk. 3. I faget billedkunst skal eleverne som deltagere i og medskabere af kultur og som del af deres kreative udvikling og æstetiske dannelse udvikle deres kundskaber om kunstens og mediekulturens billedformer, som de fremstår i lokale og globale kulturer.

KOLOFON

Billedkunst

Denne side er udgivet af Medier for alle, med det formål at give nogle veje ind til indhold, viden og undervisningsressourcer.

Senest opdateret

april 2024

Forfattere

Peter Leth