BilLEDkUNST

Billedkunst handler i grove træk om at få nogle veje ind den vidunderlige ramme for vores sanser, oplevelser, opfattelser og holdninger som kunst kan skabe.

At vi lærer at møde og betragte. At vi lærer at deltage og engagere os i kunsten. At vi lærer måder at deltage i kunsten selv.

At vi lærer hvordan kunst er et spejl eller en markør for en opfattelse på et givent tidspunkt og af en given person.

“Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere
og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge
billedsprog i kommunikative og innovative processer. Kunst er fantastisk og lige siden den første hulemand har tegnet på væggene, har kunst været noget helt unikt for os mennesker.” 

Derfor er åbne ressourcer også spændende at kigge på, fordi de giver rammer for aktiviteter!

|

Stategien for siden

Udgangspunktet er fagets målsætninger, som jo giver grundlaget for de aktiviteter vi skal dække i undervisningen.
Ud fra aktiviteterne kan vi også udlede nogle forslag til hvilke produkter og materialer man kan arbejde med, og det er i det lys at denne side skal give mening.

&

mediebehov

Visuelle medier, tekster om kunsten, modeller, illustrationer, modelleringsværktøjer, billed- og videoredigeringsværktøjer.

Derudover har vi mulighed for at tænke på 3d-filer til print eller xr-formidling. 

Feltarbejde

Der er masser af kunstmuseer, der gør en stor indsats for at få kunsten i spil og i udvikling. 

RijksMuseum, Esbjerg Kunstmuseum med flere. 

Vigtigt at huske

Billedkunst har generelt et globalt fælles udgangspunkt, så derfor kan vi også fange meget viden vi at gå på tværs af sprogområder. Samtidig er der jo det held at kende kunstnere 1) har efterladt deres eftermægle i god stand og 2) vi ved hvornår de er døde, og dermed kan overgå til public domain.

Samlinger

Det er klart at Medier for alle har mange portrætter, der gør noget for faget fx SMK, Thorvaldsen og Europeana. Derudover skal vi lidt dybere ned og præsentere alle de mindre eller særlige samlinger, som ikke har deres egne portrætter endnu; fx Flickr Commons, Wikimedia Commons, https://creativecommons.org/tag/art/ med flere.

Undersøg altid

Hvad har NDLA, Gov.Work, Phet, Wiki.

Husk at Facebook-gruppen også skal bruges, hvis du står og mangler et bestemt indhold. Så spørg – så vi kan hjælpe.

AFSNITSOPBYGNING (BETA)

01

Fagets formål

Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer.

Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og digitale billeder tilegne sig færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer som grundlag for at udtrykke sig gennem billeder og andre visuelle former.

Stk. 3. I faget billedkunst skal eleverne som deltagere i og medskabere af kultur og som del af deres kreative udvikling og æstetiske dannelse udvikle deres kundskaber om kunstens og mediekulturens billedformer, som de fremstår i lokale og globale kulturer.

02

Samlinger med gamle værker

Skal I på tur eller skal I have analyseret landskaber. Der er mange gode grund til at have adgang til kort, både hjemme og ude. 

SMK Open. 

Thorvaldsen.

Paris Musees – 100.000 billeder under cc0-licensen. 
Besøg samlingen her. Læs mere om den her.

 

03

Samlinger med moderne værker

Denne side er på vej.

04

Tools og OER

Vi skal også have sat en oversigt for de værktøjer I kan bruge og ikke mindst skal du som underviser have en oversigt over cc-licenserede uddannelsesressourcer til biologi.

KOLOFON

Billedkunst

Denne side er udgivet af Medier for alle, med det formål at give nogle veje ind til indhold, viden og undervisningsressourcer. 

Senest opdateret

3. juni 2023

Forfattere

Peter Leth

Relaterede projekter

Billedkunst kan have mange god relationer til andre fag. 

GÅ TIL FAG

Derudover kan der være TEMA-sider, som er relevante at kende.

 GÅ TIL TEMA