Naturfag

Velkommen til siden med medier, værktøjer, forløb og ideer til naturfag. 

Der er ikke noget mere oplagt end at kunne røre og eksperimentere, når vi vil opleve, undersøge, sanse eller søge at forstå naturfaglige forhold. 

Derfor er åbne ressourcer også spændende at kigge på, fordi de giver rammer for aktiviteter!

FAG: NATURFAG

STATUS: 30% / sidst 11 august 23

Medier

Indhold som du kan arbejde med.

Tools

Værktøjer og tjenester.

Aktiviteter

Hvad kan vi lave?

Netværk

Steder at tage fat i

Medier

Indtil videre kommer samlinger med velegnede medier til faget i én stor samling. 

Husk også at nogle af fagene overlapper, så måske kan du også få noget ud af at tjekke siderne til fagene Biologi, Fysik / Kemi og Geografi. 

 

Se også dette tema

Der er mange tema-sider på Medier for Alle, og i forhold til naturfag kan vi anbefale at du kaster et blik på disse: 

Fokus på kort, luftfotos med mere

Åbne medier fra hele universet

Forslag til at arbejde med åbne medier og data til at lave klimahandling

Fokus på bæredygtige råvarer og madlavning

tools

Her præsenterer vi dig for nogle af de værktøjer og tjenester, som har noget særligt at bidrage med til vores fag.

Kender du værktøjerne fra PHet?

Khan Academy

Khan Academy er en side med åbne vejledninger og opgaver, som du kan benytte sammen med dine elever i en række fag: natur / teknik, matematik og datalogi.

Siden har flere funktioner som gør at den kan være interessant. 1) den er udviklet på flere sprog (bemærk i den forbindelse at der kan være materialer til andre emner på andre sprog, fx har tysk også et afsnit med økonomi samt sundhed og medicin) 2) du kan – men skal ikke logge dig ind. Hvis du er logget ind giver det blot mulighed for at genoptage arbejdet fra det du har været i gang med. 3) der er et arbejde i gang med at integrere kunstig intelligens, Khanmigo, som kan gøre arbejdet mere støttet. Læs mere her

aktiviteter

Her præsenterer vi dig for nogle af de værktøjer og tjenester, som har noget særligt at bidrage med til vores fag.

Forløb

Her præsenterer vi dig for nogle af de værktøjer og tjenester, som har noget særligt at bidrage med til vores fag.

#59 En på plakaten

Kom godt i gang med Photopea og lav en enkel plakat med fakta.

Læs mere her

#50 Klimakunst

Brug dette forløb til at arbejde jeres ideer ned i jeres lokalområde.

Læs mere her

Tema

Vi vil anbefale følgende temasider, som alle har indhold, vi mener kan være relevant for jeres arbejde med faget. 

Besøg fx

  • Klimahandling
  • Landbrug 
  • Kort & Godt 

netværk

Her præsenterer vi dig for nogle af de værktøjer og tjenester, som har noget særligt at bidrage med til vores fag.

Netværk

Facebookgruppen Medier for Alle

Denne gruppe er skabt for at kunne hjælpe dig med at finde svar på ophavsret og åbne medier. Brug gruppen til at efterspørge medier og få nyheder om fri viden generelt.

01

Fagets formål

Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer.

Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og digitale billeder tilegne sig færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer som grundlag for at udtrykke sig gennem billeder og andre visuelle former.

Stk. 3. I faget billedkunst skal eleverne som deltagere i og medskabere af kultur og som del af deres kreative udvikling og æstetiske dannelse udvikle deres kundskaber om kunstens og mediekulturens billedformer, som de fremstår i lokale og globale kulturer.

KOLOFON

Naturfag

Denne side er udgivet af Medier for alle, med det formål at give nogle veje ind til indhold, viden og undervisningsressourcer.

Senest opdateret

august 2023

Forfattere

Peter Leth